1% podatku

 

W imieniu bezdomnych, porzuconych oraz cierpiących zwierząt prosimy Państwa o przekazanie 1% z rozliczenia podatkowego.

Uzyskane wpływy umożliwią nam aktywnie nieść pomoc zwierzętom, w pełni zostaną wykorzystane na opiekę, pomoc weterynaryjną oraz karmę najbardziej potrzebującym zwierzetom.

Aby przekazać ZTOnZ 1% swojego podatku trzeba wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38.

Po wyliczeniu, ile podatku będziemy mieli do zapłacenia w tym roku, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy nazwę i numer pod jakim widnieje w Krajowym Rejestrze Sądowym organizacja, której chce przekazać 1 % należnego podatku (art.45 ust.5c ustawy OPP). Numer ten znajdziemy m.in. na liście publikowanej przez Ministra Sprawiedliwości. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla OPP, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół (art.45 ust.5c ustawy o pdpf).

|Przykład 1| Przykład 2|