Apele

 

POTRZEBNY LOKAL

W związku z brakiem pomieszczeń do tymczasowego przetrzymywania zwierząt potrzebujących pomocy Zakopiańskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami zwraca się z prośbą o udostępnienie lokalu lub obiektu w którym moglibyśmy przetrzymywać zwierzęta potrzebujące opieki weterynaryjnej lub czekające na nowych opiekunów.

POMÓŻ ZWIERZĘTOM ZIMĄ

Zwracamy się z prośbą o dokarmianie zwierząt w tym trudnym dla nich okresie, również bardzo prosimy o uchylenie okienek od piwnic, aby bezdomne zwierzęta mogły schronić się przed nadchodzącymi mrozami. W miarę możliwości prosimy o udostępnienie budynków gospodarczych lub innych pomieszczeń w których mogłyby się schronić bezdomne psy.

Prosimy o docieplenie bud dla psów jak również nie trzymanie ich na łańcuchu, gdyż uniemożliwia im to rozgrzanie się.

ZBIÓRKA KARMY

ZTONZprowadzi zbiórkę karmy dla bezdomnych kociąt i psów, więcej informacji pod nr tel. 606 406 303.

WSPARCIE FINANSOWE

Ze względu na wysokie koszty pomocy weterynaryjnej oraz utrzymania bezdomnych zwierząt, powypadkowych lub poszukujących nowych opiekunów zwracamy się z ogromną prośbą o umożliwienie nam niesienia pomocy potrzebującym zwierzętom.

Wpłaty prosimy kierować na poniższe konto bankowe:

Bank Pekao S.A.

59 1240 5165 1111 0010 3884 3478

 

Wpłaty spoza granic Polski:

IBAN: PL 59 1240 5165 1111 0010 3884 3478

SWIFT: PKOP PL PW